Godziny pracy punktów handlowych w dniach 15-16.08.2019r.

UWAGA!

Z uwagi na zbliżające się ŚWIĘTO WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY informujemy, że ZAKŁAD CZERNICA I ZAKŁAD ZACISZE będę nieczynne w dniach 15-16.08.2019.  ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW HANDLOWYCH 19 sierpnia 2019.

Komentowanie nie jest możliwe | Categories: Aktualności

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i
Produkcji Kruszyw „HYDROKRUSZ” Spółka z o.o.
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław,
NIP 899-02-02-935
REGON 008261697 KRS: 0000147474 VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej
Kapitał zakładowy 50.000zł w całości wpłacony
Biuro Zarządu:
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław
tel.
71 329 28 38, fax 71 329 07 30
e-mail: biuro@hydrokrusz.pl
strona www.hydrokrusz.pl