Nasi Partnerzy

arcellor BETARDbudi

centrostal

 

 

 

dyckerhoff dz Clipboard01  eu

 

 

 

haras icebud jdtrade kg

 

 

 

Milart mos MPWiK

pkp

 

Regionalny Zarząd Gospodarki WodnejSINOska3M

 

 

 

 

W trakcie trwania naszej działalności mieliśmy  przyjemność współpracować również z:

FHU Posadzki Anna Bronowicka     Tadeusz Lach Zakład Budowlano-Montażowy     S&A Service      Zakład Torowy
SMB Agnieszka Geniewkowska-Kowalik      FIODOR Zbigniew Tościaniec

 

Komentowanie nie jest możliwe

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i
Produkcji Kruszyw „HYDROKRUSZ” Spółka z o.o.
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław,
NIP 899-02-02-935
REGON 008261697 KRS: 0000147474 VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej
Kapitał zakładowy 50.000zł w całości wpłacony
Biuro Zarządu:
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław
tel.
71 329 28 38, fax 71 329 07 30
e-mail: biuro@hydrokrusz.pl
strona www.hydrokrusz.pl