O firmie

 

Hydrokrusz to firma zajmująca się produkcją kruszyw, żeglugą śródlądową, hydrotechniką oraz prowadząca działalność w zakresie wynajmu oraz administracji nieruchomości o ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniu na rynku. Jesteśmy  jedynym, działającym we Wrocławiu producentem kruszyw rzecznych,  które sprzedawane są w dwóch punktach sprzedaży: we Wrocławiu oraz  w Czernicy k/Ratowic. Jako wykonawca robót hydrotechnicznych realizujemy wiele kontraktów dla RZGW na terenie Dolnego Śląska oraz województw sąsiednich.

Spółka powstała w 1989 roku jako Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Konpasz, początkowo zajmując się  pośrednictwem w handlu materiałami budowlanymi. Zdobyte doświadczenie, rozwój organizacyjny oraz unowocześnianie parku maszynowego sprzyjały rozszerzeniu działalności i szybkiemu rozwojowi firmy. Przez lata wypracowaliśmy zaufanie wielu firm działających na dolnośląskim rynku w branży budowlanej oraz hydrotechnicznej.

 

Zarząd Spółki Hydrokrusz:
Jacek Chmielewski Prezes Spółki/ Członek Zarządu
Violetta Walczak-Wojtasiak  Członek Zarządu

Prokurenci:
Adam Pelczer Dyrektor
Jadwiga Mazek Z-ca Dyrektora d/s administracyjno-handlowych

 

 

Leave a comment

Leave a Reply

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i
Produkcji Kruszyw „HYDROKRUSZ” Spółka z o.o.
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław,
NIP 899-02-02-935
REGON 008261697 KRS: 0000147474 VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej
Kapitał zakładowy 50.000zł w całości wpłacony
Biuro Zarządu:
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław
tel.
71 329 28 38, fax 71 329 07 30
e-mail: biuro@hydrokrusz.pl
strona www.hydrokrusz.pl