Język rozdzielczy stopnia wodnego Groszowice

Stopień Wodny Groszowice

Popowodziowy remont zniszczonych fragmentów języka rozdzielczego Stopnia Wodnego Groszowice w Chrzowicach Boguszycach w powiecie opolskim.

 

Język rozdzielczy stopnia wodnego Groszowice  stanowi ochronę przed zamuleniem dolnego awanportu oraz umożliwia bezpieczne dojście do śluz zestawów pchanych.  Został on zniszczony podczas powodzi w 1997 roku, na skutek przerwania korony. Pomimo późniejszych  napraw i modernizacji nadal był narażony na ciągłe uszkodzenia spowodowane przelewaniem się wody z Odry bezpośrednio do kanału oraz uszkodzenia mechaniczne powstające podczas manewrów sprzętu pływającego. Podstawowym zadaniem było dostosowanie stanu technicznego elementów konstrukcji stopnia dla potrzeb funkcjonowania żeglugi towarowej i turystyczno-rekreacyjnej po Odrze. Remont dolnego języka rozdzielczego został wykonany przy użyciu koparek na pontonach oraz zestawów pchanych. Odbudowa ubezpieczenia skarpowego języka objęła wykonanie ścianek szczelnych z oczepem stalowym oraz narzutu kamienia ciężkiego na skarpy pokryte geowłókniną.

W trakcie realizacji prac.

 

 

 

 

 

 

 

Inwestor:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

 

 

Termin realizacji: sierpień – grudzień 2012

Zobacz Referencje

 

 

 

Komentowanie nie jest możliwe | Categories: Realizacje | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i
Produkcji Kruszyw „HYDROKRUSZ” Spółka z o.o.
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław,
NIP 899-02-02-935
REGON 008261697 KRS: 0000147474 VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej
Kapitał zakładowy 50.000zł w całości wpłacony
Biuro Zarządu:
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław
tel.
71 329 28 38, fax 71 329 07 30
e-mail: biuro@hydrokrusz.pl
strona www.hydrokrusz.pl