Pozostałe realizacje

 

Zabudowa wyrwy i odtworzenie linii brzegowej rzeki Bóbr w miejscowości Buczek
Termin realizacji: październik 2011- sierpień 2012/ Zleceniodawca : RZGW Wrocław

Remont bruku i likwidacja wyrwy na rzece Odrze w rejonie mostu Mieszczańskiego we Wrocławiu
Termin realizacji: październik 2010-maj 2011/  Zleceniodawca: RZGW Wrocław

Regulacja potoku Lesk w miejscowości Witków Śląski
Termin realizacji: wrzesień 2009- wrzesień 2010/ Zleceniodawca: RZGW Wrocław

Remont modernizacyjny zabudowy regulacyjnej potoku Walimka
Termin realizacji: sierpień – listopad 2009/ Zleceniodawca: RZGW Wrocław

Wykonanie konserwacji zbiornika wodnego, na terenie Parku Szczytnickiego we Wrocławiu
Termin realizacji: listopad 2008 – grudzień 2009/ Zleceniodawca: Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki w Opolu z przebudową i udrożnieniem rzeki Odry z międzywalem
Termin realizacji: 2008/ Zleceniodawca: RZGW Wrocław

Czyszczenie osadnika ziemnego na terenie pól irygacyjnych we Wrocławiu
Termin realizacji: 2007/ Zleceniodawca: MPWiK Wrocław

Czyszczeni ujęcia wodnego oraz pogłębienie dna na rzece Odra we Wrocławiu
Termin realizacji: 2007/ Zleceniodawca: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Regulacja rzeki Dobra, w Januszkowicach w gminie Długołęka
Termin realizacji: 2006/ Zleceniodawca: DZMiUW Wrocław

Oczyszczanie zbiornika wodnego na Bulwarze Dunikowskiego we Wrocławiu
Termin realizacji: 2006/ Zleceniodawca: Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

Przebudowa skarp Elektrowni Wodnej I Wrocław
Termin realizacji: 2006/ Zleceniodawca: RZGW Wrocław

Remont dolnego awanportu Śluzy Mieszczańskiej i murów oporowych na rzece Odra we Wrocławiu
Termin realizacji: 2006/ Zleceniodawca: RZGW Wrocław

Roboty ziemne przy budowie autostrady A-2 na odcinku Dąbie-Emilia k/Łodzi
Termin realizacji: 2004-2005/ Zleceniodawca: Budimex Dromex S.A.

Górka powodziowa – magazyn piasku
Termin realizacji: 2004-2005/ Zleceniodawca: Urząd Miejski Wrocławia

Modernizacja Kanału Piastowskiego I
Termin realizacji: 2002-2004/ Zleceniodawca: Energopol Świnoujście Sp. z o.o.

Pogłębienie i rozbudowa zbiornika wodnego w Czernicy
Termin realizacji: 2002-2004/ Zleceniodawca: Urząd Gminy Czernica

Dostawa kruszyw na potrzeby budowy autostrady A-4
Termin realizacji 1997-1999/ Zleceniodawca: Dromex S.A.

Komentowanie nie jest możliwe

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i
Produkcji Kruszyw „HYDROKRUSZ” Spółka z o.o.
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław,
NIP 899-02-02-935
REGON 008261697 KRS: 0000147474 VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej
Kapitał zakładowy 50.000zł w całości wpłacony
Biuro Zarządu:
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław
tel.
71 329 28 38, fax 71 329 07 30
e-mail: biuro@hydrokrusz.pl
strona www.hydrokrusz.pl