Język rozdzielczy stopnia wodnego

Stopień Wodny Dobrzeń

Popowodziowa odbudowa zniszczonych fragmentów górnego języka rozdzielczego Stopnia Wodnego Dobrzeń w Dobrzeniu Małym w województwie opolskim.

Zakres prac remontowych objętych zadaniem  dotyczył odbudowy oraz modernizacji zniszczonego w wyniku powodzi ubezpieczenia skarpowego języka rozdzielczego w awanporcie dolnym obiektu.
Szczegółowy opis wykonanych prac:
Roboty ziemne i rozbiórkowe konstrukcji (wykopy, wbudowanie mas ziemnych, rozbiórka konstrukcji żelbetowych i betonowych) oraz  roboty budowlano-montażowe, wykonanie schodów żelbetowych, płyt żelbetowych, ubezpieczenia podstawy skarpy narzutem kamiennym

 

Język rozdzielczy przed i po modernizacji:

Język rozdzielczy przed modernizacją.

Język rozdzielczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestor:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

 

 

termin realizacji: listopad-grudzień 2011

Zobacz referencje

 

Komentowanie nie jest możliwe | Categories: Realizacje | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i
Produkcji Kruszyw „HYDROKRUSZ” Spółka z o.o.
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław,
NIP 899-02-02-935
REGON 008261697 KRS: 0000147474 VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej
Kapitał zakładowy 50.000zł w całości wpłacony
Biuro Zarządu:
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław
tel.
71 329 28 38, fax 71 329 07 30
e-mail: biuro@hydrokrusz.pl
strona www.hydrokrusz.pl