Rygle w przepławce przy jazie Szczytniki

Przepławki dla ryb przy jazach Psie Pole, Szczytniki, Różanka, Próg mostu Jagiellońskiego

Modernizacja i udrożnienie Kanału Powodziowego  i Starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich -kontrakt nr ORFPP-B2-3.1

W okresie od czerwca 2013 do czerwca 2015  wykonaliśmy kompleksowo cztery roboty hydrotechniczno – budowlane w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Trzy przepławki komorowo-ryglowe  przy jazach: Psie Pole, Szczytniki, Różanka powstały w celu przywrócenia ciągłości ekologicznej i umożliwienia migracji ryb oraz organizmów wodnych również podczas przerwy nawigacyjnej w zimie, gdy jazy nie utrzymują piętrzenia. W celu umożliwienia poprawnego funkcjonowania  przepławek  zmieniono ukształtowanie koryta rzeki w obrębie ich wlotu i wylotu, oraz wykonano nowe ubezpieczenia skarp i dna rzeki w obrębie terenu objętego pracami budowlanymi. Powstały także  ścieżki komunikacyjne,  tarasy widokowe umożliwiające obserwację obiektu przez osoby postronne, schody skarpowe i  komory monitoringu. W ramach zadania wykonaliśmy  również  remont progu regulacyjnego stabilizującego dno Kanału Powodziowego, który znajduje się pod mostem  Jagiellońskim we Wrocławiu. Z uwagi na zły stan betonów stara  konstrukcja progu została całkowicie rozebrana i wykonano  nową z wykorzystaniem starych elementów kamiennych. W celu ograniczenia filtracji pod progiem umieszczono ściankę szczelną stalową połączoną z płytami ubezpieczenia ponuru.

Przepławka przy jazie Psie PoleJaz RóżankaPrzepławka przy jazie Różanka - w trakcie realizacjiPrzepławka dla ryb przy jazie RóżankaBetonowanie płyty dennej przepławki przy jazie SzczytnikiPrzepławka przy jazie Szczytniki

 

 

 

Prace pod mostem JagiellońskimRemont progu mostu jagiellońskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestor:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

 

 

Termin realizacji: czerwiec 2013 – czerwiec  2015

Zobacz Referencje Przepławka przy jazie Psie Pole
Zobacz Referencje Przepławka przy jazie Szczytniki
Zobacz Referencje Przepławka przy jazie Różanka
Zobacz Referencje Próg mostu jagiellońskiego

 

Komentowanie nie jest możliwe | Categories: Realizacje | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i
Produkcji Kruszyw „HYDROKRUSZ” Spółka z o.o.
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław,
NIP 899-02-02-935
REGON 008261697 KRS: 0000147474 VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej
Kapitał zakładowy 50.000zł w całości wpłacony
Biuro Zarządu:
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław
tel.
71 329 28 38, fax 71 329 07 30
e-mail: biuro@hydrokrusz.pl
strona www.hydrokrusz.pl