Budowa

Roboty ziemne

„Rozbudowa zakładu produkcyjnego ETO MAGNETIC o halę magazynową oraz przebudowa budynku biurowo-produkcyjnego, budowa wiaty na rowery, budowa wiaty na odpadki wraz z niezbędną infrastrukturą oraz rozbiórka wiaty na odpadki”

 

 

 

 

 

 

 

 

Roboty budowlane na ramach rozbudowy istniejącego zakładu produkcyjnego Eto Magnetic Sp. z o.o.  we Wrocławiu przy ul. Kwiatkowskiego,  polegające na wykonaniu wszystkich robót ziemnych na obiekcie: usunięcia humusu wraz z wywozem urobku, wykopów pod fundamenty oraz  dostarczenie kruszyw.

 

DSC08220 Teren budowy

 

 

 

 

 

 

Inwestor:

eto

 

 

 

Termin realizacji: sierpień 2015 – luty  2016

Komentowanie nie jest możliwe | Categories: Realizacje | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i
Produkcji Kruszyw „HYDROKRUSZ” Spółka z o.o.
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław,
NIP 899-02-02-935
REGON 008261697 KRS: 0000147474 VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej
Kapitał zakładowy 50.000zł w całości wpłacony
Biuro Zarządu:
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław
tel.
71 329 28 38, fax 71 329 07 30
e-mail: biuro@hydrokrusz.pl
strona www.hydrokrusz.pl