DSCF8598

Śluza mała Wróblin

„Remont śluzy Małej WRÓBLIN w km 157,5 rz. Odry. Etap II – remont ścian i peronów GG i GD wraz z wyposażeniem technologicznym.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śluza mała Wróblin służy przede wszystkim do śluzowania jednostek turystycznych oraz niewielkich zestawów transportowych. W toku wieloletniej eksploatacji zniszczeniu uległy ściany oraz perony zarówno głowy górnej oraz głowy dolnej śluzy. Ich stan wymagał bezzwłocznego remontu, w którego zakres weszła również wymiana napędów wrót górnych i dolnych z dotychczas stosowanych ręcznych na elektryczne. W ramach remontu wykorzystano ciężki sprzęt na pontonach, prom transportowy oraz jednostki pływające. Dodatkowym utrudnieniem w wykonaniu prac był brak możliwości dostarczenia materiałów oraz sprzętu drogą lądową, stąd konieczność realizacji dostaw promem transportowym. Specyfika prac wymagała bardzo precyzyjnej realizacji prac murarskich przy zastosowaniu cegły klinkierowej, która obecnie jest coraz rzadziej stosowanym materiałem budowlanym. W celu uzyskania większej trwałości ścian oraz peronów zastosowano wzmocnienie gęstą siatkę elementów kotwiących.

 

DSCF7901DSCF7905DSCF8599DSCF8606

 

 

 

 

 

 

Termin realizacji: sierpień-grudzień 2016

Komentowanie nie jest możliwe | Categories: Realizacje | Tags: , ,

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i
Produkcji Kruszyw „HYDROKRUSZ” Spółka z o.o.
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław,
NIP 899-02-02-935
REGON 008261697 KRS: 0000147474 VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej
Kapitał zakładowy 50.000zł w całości wpłacony
Biuro Zarządu:
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław
tel.
71 329 28 38, fax 71 329 07 30
e-mail: biuro@hydrokrusz.pl
strona www.hydrokrusz.pl