Tag Archives for: place do wynajęcia

Place, magazyny, garaże, hale

REYMONTA

02 lutego 2014

Posiadamy również do wynajęcia pomieszczenia na cele produkcyjne i magazynowe oraz place z ogólnym dozorem w ciągu całej doby.

Komentowanie nie jest możliwe | Categories: Wynajem Nieruchomości | Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i
Produkcji Kruszyw „HYDROKRUSZ” Spółka z o.o.
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław,
NIP 899-02-02-935
REGON 008261697 KRS: 0000147474 VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej
Kapitał zakładowy 50.000zł w całości wpłacony
Biuro Zarządu:
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław
tel.
71 329 28 38, fax 71 329 07 30
e-mail: biuro@hydrokrusz.pl
strona www.hydrokrusz.pl