Tag Archives for: warszatat samochodowy Wrocław Reymonta 12

Warsztaty samochodowe

Warsztaty samochodowe

18 lutego 2014

Wynajmujemy również kilkanaście powierzchni warsztatowych, zlokalizowanych przy ul. Reymonta 12,  tworzących wspólnie swoiste „zagłębie” motoryzacyjne. Składają się na nie m.in.: stacja kontroli pojazdów, wymiana opon, naprawa tłumików, myjnia samochodowa.

Komentowanie nie jest możliwe | Categories: Wynajem Nieruchomości | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i
Produkcji Kruszyw „HYDROKRUSZ” Spółka z o.o.
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław,
NIP 899-02-02-935
REGON 008261697 KRS: 0000147474 VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej
Kapitał zakładowy 50.000zł w całości wpłacony
Biuro Zarządu:
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław
tel.
71 329 28 38, fax 71 329 07 30
e-mail: biuro@hydrokrusz.pl
strona www.hydrokrusz.pl