Tag Archives for: wynajem warsztatów Wrocław

Warsztaty samochodowe

Warsztaty samochodowe

18 lutego 2014

Wynajmujemy również kilkanaście powierzchni warsztatowych, zlokalizowanych przy ul. Reymonta 12,  tworzących wspólnie swoiste „zagłębie” motoryzacyjne. Składają się na nie m.in.: stacja kontroli pojazdów, wymiana opon, naprawa tłumików, myjnia samochodowa.

Komentowanie nie jest możliwe | Categories: Wynajem Nieruchomości | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i
Produkcji Kruszyw „HYDROKRUSZ” Spółka z o.o.
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław,
NIP 899-02-02-935
REGON 008261697 KRS: 0000147474 VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej
Kapitał zakładowy 50.000zł w całości wpłacony
Biuro Zarządu:
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław
tel.
71 329 28 38, fax 71 329 07 30
e-mail: biuro@hydrokrusz.pl
strona www.hydrokrusz.pl