Potok Janówka po wykonaniu prac regulacyjnych

Potok Janówka w Janowicach Wielkich

Przywrócenie przekroju normalnego koryta wraz z fragmentarycznym remontem zabudowy regulacyjnej potoku Janówka w Janowicach Wielkich.

 

Prace polegały na odtworzeniu zniszczonej przez powodzie zabudowy regulacyjnej i przywróceniu głównych parametrów koryta górskiego potoku Janówka, położonego na terenie Rudaw Janowickich, w powiecie jeleniogórskim. 

Wyeliminowanie zagrożenia w okresach wzmożonych opadów i roztopów  dla drogi asfaltowej Mniszków – Janowice Wielkie oraz letniskowego osiedla Janowice Wielkie. Powstrzymanie dewastacji koryta i umocnień oraz zapewnienie swobodnego przepływu wód w korycie cieku. Zapewnienie bezpiecznej eksploatacji potoku poprzez rozbiórkę uszkodzonej zabudowy regulacyjnej koryta, wykonanie nowej oraz udrożnienie (usunięcie dużych odkładów rumoszu i głazów naniesionych przez powodzie).

Szczegółowy opis wykonanych prac:
Roboty ziemne – wykopy i nasypy wraz z przywróceniem właściwego przekroju,
Wykonanie ubezpieczenia skarpowego brukiem kamiennym wtopionym w beton oraz narzutem kamiennym na geowłókninie;
Wykonanie budowli poprzecznych w dnie: progów i gurtów betonowo – kamiennej oraz drewnianej;
Wykonanie murów oporowych betonowych z okładziną kamienną  wraz ze skrzydełkami zamykającymi ;

Potok Janówka przed i po modernizacji:

 Potok Janówka przed wykonaniem prac regulacyjnychPotok JanówkaRzeka Janówka__

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestor: 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

 

 

Termin realizacji: lipiec-grudzień 2012

Zobacz referencje

 

 

Komentowanie nie jest możliwe | Categories: Realizacje | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i
Produkcji Kruszyw „HYDROKRUSZ” Spółka z o.o.
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław,
NIP 899-02-02-935
REGON 008261697 KRS: 0000147474 VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej
Kapitał zakładowy 50.000zł w całości wpłacony
Biuro Zarządu:
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław
tel.
71 329 28 38, fax 71 329 07 30
e-mail: biuro@hydrokrusz.pl
strona www.hydrokrusz.pl