Odbudowane mury brzegowe

Zabezpieczenie brzegu rzeki Biała Lądecka

Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Białej Lądeckiej w miejscowości Lądek Zdrój

 

Wykonanie remontu istniejącego muru oporowego oraz przebudowa prawego brzegu rzeki Białej Lądeckiej w celu zabezpieczenia przyległych terenów mieszkalnych przed zalewaniem. Podczas powodzi w 1997 roku budynki na przedmiotowym odcinku rzeki zostały zalane. Mury miały liczne ubytki w spoinowaniu, podmycia w rejonie fundamentów – nie stanowiły ochrony mieszkańców  przez zagrożeniem kolejną powodzią.

 

 

Widok na mury oporowe w miejscowości Lądek Zdrój przed i po modernizacji:

Lądek Zdrój_Lądek Zdrój

 

 

 

 

Prawy brzeg Białej Lądeckiej przed remontemLądek

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestor:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

 

 

Termin realizacji: styczeń 2010 – grudzień 2011

Zobacz Referencje

Komentowanie nie jest możliwe | Categories: Realizacje | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i
Produkcji Kruszyw „HYDROKRUSZ” Spółka z o.o.
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław,
NIP 899-02-02-935
REGON 008261697 KRS: 0000147474 VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej
Kapitał zakładowy 50.000zł w całości wpłacony
Biuro Zarządu:
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław
tel.
71 329 28 38, fax 71 329 07 30
e-mail: biuro@hydrokrusz.pl
strona www.hydrokrusz.pl