image024.1

ZMIANA CEN – ZAKŁAD ZACISZE I ZAKŁAD CZERNICA

Informujemy, że z dniem 01.05.2017r. zmianie ulegają ceny:

PIASKU RZECZNEGO 0-2 MM, PIASKU RZECZNEGO 0-4 MM oraz MIESZANKI PIASKOWO-ŻWIROWEJ 0-16 MM.  Zapraszamy do zapoznania się aktualnym cennikiem.  Proszę KLIKNIJ TUTAJ.

Komentowanie nie jest możliwe | Categories: Aktualności

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i
Produkcji Kruszyw „HYDROKRUSZ” Spółka z o.o.
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław,
NIP 899-02-02-935
REGON 008261697 KRS: 0000147474 VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej
Kapitał zakładowy 50.000zł w całości wpłacony
Biuro Zarządu:
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław
tel.
71 329 28 38, fax 71 329 07 30
e-mail: biuro@hydrokrusz.pl
strona www.hydrokrusz.pl