Pogłębianie Odry przy moście Pokoju.

Popowodziowe udrażnianie rzeki Odry

Popowodziowe awaryjne roboty udrożnieniowe na odcinkach rzeki Odry od Kędzierzyna Koźla do Krosna Odrzańskiego.

 

Wielokrotnie prowadziliśmy  również prace mające na celu przywrócenie parametrów III klasy drogi wodnej na odcinkach w : Opolu, Krapkowicach, Groszowicach, Kątach,  Oławie, Wrocławiu, Brzegu Dolnym,  Cigacicach, Krośnie Odrzańskim.
Odra jest rzeką żeglowną,  której podstawowe parametry (głębokość, szerokość, promień koryta) powinny gwarantować armatorom swobodny i bezpieczny przepływ.  Powstające po przejściu fali powodziowej odkłady rumoszu na dnie rzeki, powodują pogorszenie warunków żeglugowych, a czasem nawet całkowite unieruchomienie żeglugi. Zamulenie wpływa również znacząco na przepustowość koryta podczas kolejnych powodzi i może być przyczyną podpiętrzenia wód, a w efekcie wystąpienia  rzeki z wałów.

 

Inwestor

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

 

 

Termin realizacji:  od 1992

Zobacz Referencje

Komentowanie nie jest możliwe | Categories: Realizacje | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i
Produkcji Kruszyw „HYDROKRUSZ” Spółka z o.o.
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław,
NIP 899-02-02-935
REGON 008261697 KRS: 0000147474 VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej
Kapitał zakładowy 50.000zł w całości wpłacony
Biuro Zarządu:
ul. Pasterska 2, 50-226 Wrocław
tel.
71 329 28 38, fax 71 329 07 30
e-mail: biuro@hydrokrusz.pl
strona www.hydrokrusz.pl